Skip to main content

Binogis Lärarhandledning- Hälsa och välbefinnande - Knowledgebase / För Lärare / Binogis Lärarhandledningar - Binogi Support

Binogis Lärarhandledning- Hälsa och välbefinnande

Authors list

Här är vår lärarhandledning om temat Hälsa och välbefinnande. Materialet är uppdelat i fyra kapitel:

    1. Fysiologi

    2. Trygghet

    3. Gemenskap och självkänsla

    4. Självförverkligande

I lektionsförslagen finns våra hyperlänkade filmer samt idéer på diskussionsfrågor. Även tips på artiklar och hemsidor att bekanta sig med/läsa tillsammans med eleverna samt små praktiska övningar finns med.

Materialet lämpar sig för åk 7-9, åk 4-6 och varför inte även för äldre!