Skip to main content

Manual för statistikverktyget (Beta 2022) - Tietokanta / IT-hallinto - Binogi Support

Manual för statistikverktyget (Beta 2022)

Authors list

Manual för statistikverktyg


Här är en manual för vårt statistikverktyg (pdf). Verktyget är utdelat per länk till respektive kontaktperson på huvudmannanivå.

Vill du veta mer kontakta oss på support@binogi.se