Passer au contenu principal

Binogis Lärarhandledning- Medie- och informationskunnighet (MIK) - Base de connaissances / För Lärare / Binogis Lärarhandledningar - Binogi Support

Binogis Lärarhandledning- Medie- och informationskunnighet (MIK)

Liste des auteurs

Medie- och Informationskunnighet (MIK) handlar om :

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

(https://www.statensmedierad.se/)


Vad säger Läroplanen?

  • "Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ." (Lgr11, s. 3)

  • "Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap." (Lgr11, s. 3)

Hur kan man jobba med MIK och Binogi i klassrummet?

Med hjälp av våra ämnesfilmer kan lärare jobba med MIK i klassrummet på olika sätt. Här kommer en lista med filmer som är anpassade till MIK:

· Vad är demokrati?

· Nyheter och media

· Massmedia

· Medieetik och ansvar

· Nyhetsvärdering

· Partisk och opartisk media

· Censur

· Informationssökning

· Källkritik

· Digital källkritik

· Reklam

· Hur fungerar reklam?

· Piratkopiering och upphovsrätt

· Fakta och åsikter

· Positiva och negativa rättigheter

· Nätmobbning