Skip to main content

Binogi som källa - Kunskapsbas / För Elever - Binogi Support

Binogi som källa

Authors list

Binogis filmer produceras av en redaktion bestående av ämneskunniga manusförfattare. I likhet med andra producenter av läromedel så använder vi forskningslitteratur, fackböcker, facktidskrifter, uppslagsverk och andra källor. Alla nya filmer faktagranskas av minst två experter innan de publiceras.

Om du skall ange Binogi som källa för ett skolarbete, så uppge sökvägen till lektionen och när du besökte sidan, på samma sätt som för andra källor på internet, och även namnet på förlaget, i detta fall är det förlaget Binogi.

Exempel:

Videolektion om mänskliga rättigheter på Binogi,
https://www.studi.se/l/maenskliga-raettigheter, 
Besökt 2021-02-26
Binogi AB, Stockholm