Skip to main content

Binogis Lärarhandledning- Lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina - Kunskapsbas / För Lärare / Binogis Lärarhandledningar - Binogi Support

Binogis Lärarhandledning- Lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina

Authors list


Här kommer vår nya lärarhandledning för att bearbeta frågor och funderingar kring kriget i Ukraina. Materialet har en sammanfattning på filmer utifrån olika perspektiv samt lektionsförslag framförallt ur det historiska perspektivet.

Materialet lämpar sig för åk 7-9 och gymnasiet. En lektion om asyl och om källor fungerar utmärkt för de yngre eleverna (åk 4-6).