Skip to main content

Binogis Lärarhandledning- Matematik inför Nationella proven åk 6 - Kunskapsbas / För Lärare / Binogis Lärarhandledningar - Binogi Support

Binogis Lärarhandledning- Matematik inför Nationella proven åk 6

Authors list

Vad är syftet med Binogis lärarhandledning i matematik inför nationella proven?

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför Nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall. Proven har haft samma mall i många år i form av ett muntligt och fyra skriftliga delprov. Frågorna liknar varann också!


Topp 10 filmer

De här tio filmerna på Binogi innehåller den information som var vanligast förekommande i de uppgifter som fanns på de nationella proven under åren 2016, 2017 och 2018:

  1. De fyra räknesätten
  2. Vanliga måttenheter och omvandlingar
  3. Introduktion till ekvationer
  4. Att räkna med bokstäver
  5. Bråk-, decimal- och procentform
  6. Stapel- och kolumndiagram
  7. Omkretsen av en polygon
  8. Vinklar
  9. Positionssystemet
  10. Punktens koordinater

Binogi Matematik Nationella Proven åk 4-6 REVIDERAD (2023) .pdf