Skip to main content

Dela ut uppgifter till elever - Kunskapsbas / För Lärare - Binogi Support

Dela ut uppgifter till elever

Authors list


Det finns två sätt att dela ut en uppgift.

1. Du kan gå direkt till filmen som du vill dela ut en uppgift ifrån och klicka på knappen dela ut uppgift

2. 

Det andra sättet är att gå till Lärardelen

Klicka sedan på fliken Uppgifter och sedan Dela ut uppgift


Fyll sedan i formuläret på det sätt du känner passar.
Du kan välja om eleverna ska se video och quiz för att klara uppgiften eller bara en av dessa.
Under elever kan du välja specifika elever och under klasser kan du välja en eller flera klasser. 

De som skiljer de två metoderna åt är att när du väljer direkt från filmen dvs alternativ 1 så finns filmens rubrik redan med. 

I det andra alternativet får du söka upp filmen själv.