Skip to main content

Flytta elever från en klass till en annan - Kunskapsbas / För Lärare - Binogi Support

Flytta elever från en klass till en annan

Authors list


Så här byter du klass på en eller flera elever samtidigt:

1. Klicka på Elever i lärardelen.

2. Välj en eller flera elever i din elevlista. Detta gör du genom att markera valfria elever.

Välj sedan vilken klass eleven går  i eller gå direkt till eleverna under klassväljaren och klicka i de elever som ska ändras. 

3. Klicka på Spara.