Skip to main content

Ändra eller ta bort en uppgift - Kunskapsbas / För Lärare - Binogi Support

Ändra eller ta bort en uppgift

Authors list
1. Gå till lärardelen och klicka på fliken Uppgifter.


2. Välj sedan en uppgift i listan.


3. Klicka på "Redigera".4. Ändra det som du behöver ändra och klicka sedan på spara. 

Här kan du sedan ändra uppgiftens namn, byta datum på uppgiften samt lägga till eller ändra en kommentar på uppgiften som eleven ser. (Du kan inte ta bort eller lägga till elever i en uppgift efter att den är skapad). Glöm inte att spara när du är klar.