Skip to main content

Skapa samt redigera en undervisningsgrupp - Kunskapsbas / För Lärare - Binogi Support

Skapa samt redigera en undervisningsgrupp

Authors list


Gå till  lärardelen och klicka på fliken grupper
Välj sedan Skapa grupp.

Skriv namnet på den grupp du vill skapa.


När gruppens namn är skapat kan du enkelt lägga till elever som redan finns kopplade till er skola och finns i en klass. En elev måste alltid ha en klasstillhörighet  och först efter det går det att tillhöra en grupp.
Du kan göra på två sätt.
1. Lägg till en elev i taget
2. Lägg till hela klassen och ta sedan bort de som inte ska vara med.

Alternativ 1
Sök efter elevens namn eller epost så dyker elevens namn upp. Du klickar på eleven och sparar när du är klar med alla elever som tillhör gruppen.

Klicka lilla krysset till höger om en elev felaktigt blivit tillagd i gruppen.

Alternativ 2
Om du istället vill lägga till nästan alla elever från en klass i din grupp så kan du lägga till en hel klass till en grupp och sedan avmarkera de som ej ska tillhöra denna grupp.

Tryck på spara när du är klar med din grupp.


Du hittar sedan din grupp under fliken grupper. 

Klicka på gruppnamnet till vänster så ser du vilka som är med i gruppen.

Vill du redigera gruppen så kan du trycka på redigera och ta bort eller lägga till elever. 

I redigeringsläget kan du också ta bort hela gruppen  om den har blivit inaktuell genom att trycka på ta bort. 


Du har skapat en grupp men vill ta bort eller lägga till en elevs konto från en grupp.

1. Om du har skapat egna grupper på Binogi och vill redigera dessa så går du till fliken Grupper i lärardelen.

2. Markera du den grupp som ska redigeras (byta namn, lägga till elev/elever, ta bort elev/elever)

3. När du markerad gruppen dyker det upp en ny knapp till höger som heter "Redigera" och en som heter "Ta bort".

4. Klicka på "Redigera" och leta sedan upp eleven som ska tas bort och klicka på krysset höger om namnet. Om du istället vill lägga till en elev stannar du kvar i redigeringsläget och skriver in elevens namn i "Lägg till elev".

5. Klicka på Spara.