Skip to main content

Ta bort en eller flera elever från en klass eller ur skolan - Kunskapsbas / För Lärare - Binogi Support

Ta bort en eller flera elever från en klass eller ur skolan

Authors list


Så här tar du bort en eller flera elever från en klass eller på din skola:

1. Klicka på fliken Elever i lärardelen.

2. Välj en eller flera elever som du vill ta bort. Det gör du genom att markera valfri elev. 

3. Klicka på Ta bort. 

Ta bort en klass:

1. Gå till fliken Klasser.

2. Markera klassen du vill redigera. Ta bort. OBS! Om det fortfarande finns elever i denna klass måste dessa tas bort innan du raderar klassen. Detta gör du i fliken Elever (se beskrivning ovan)

Viktigt! Eleven har kvar sitt konto på Studi men är nu borttagen på skolan. Om du vill lägga till eleven igen måste du be eleven att logga in och gå till sina inställningar och skriva in skola och klass igen. Då kan du sedan godkänna eleven i Översikten i lärardelen.