Zum Hauptinhalt springen

Välkommen på vårens digitala Meet-up med Binogi! - Neuigkeiten / Binogi Nyheter - Binogi Support

Apr. 22 2022

Välkommen på vårens digitala Meet-up med Binogi!

Autorenliste

Tema: Berättelser sätter elevernas värld i rörelse- Workshop med Ola Henricsson från Göteborgs universitet


Ola Henricsson från Göteborgs universitet


Lärare har, så länge vi vet, använt berättelser och berättande för att exemplifiera ett abstrakt ämnesinnehåll eller helt enkelt för att fånga elevers uppmärksamhet. Notera att berättande i undervisning handlar om så mycket mer än att berätta fabler och myter. Eftersom vi använder berättelser och berättande - vårt narrativa sätt att tänka - för att skapa mening åt händelser är berättande viktigt när vi vill skapa meningsfulla undervisningssituationer i vår tid.

"Berättandet har både positiva effekter på språkutvecklingen och betydelse för elevers och pedagogers meningsskapande och samvaro" det säger Ola Henricsson som är utbildad grundskollärare och doktorand inom utbildningsvetenskap med fokus med på pedagogers muntliga berättande.

Vi är glada över att kunna presentera just Ola Henricsson som kommer att hålla i dagens workshop. I den här workshopen får ni en introduktion till ett universum av berättelser och hur man kan öva muntligt berättande med elever. Ni får lyssna på och själva berätta ur olika muntliga berättargenrer och genomföra övningar och lekar som passar i mötet med elever på mellanstadiet och högstadiet.


Datum: Måndag 23 maj, 2022

Tid: kl.15.00-16:30

Målgrupp: lärare i alla kategorier på mellanstadiet och högstadiet.

Anmäl dig här:

https://studi-se.zoom.us/meeting/register/tZ0ldeyhpj8oEt2tUKgs4mhdtNbtmOMm-DKV

Spara tid och möteslänk i din kalender.


Varmt välkommen!