Skip to main content

Brev till vårdnadshavare - Tietokanta / För Vårdnadshavare - Binogi Support

Brev till vårdnadshavare

Authors list


Hej vårdnadshavare! 

Välkommen till lärplattformen Binogi!

Vi brukas av privatpersoner och elever/lärare i hela Sverige. Våra ämnesfilmer är ett kompletterande verktyg för elevers inlärning i och utanför skolan.

Vad är Binogi?

Binogi är en flerspråkig digital lärplattform med över 1200 ämnesfilmer som täcker 13 ämnen.

Ditt barn har möjlighet att följa med i ämnesfilmer på ett av de 11 språk Binogi erbjuder och kan själv välja språk på både undertext och tal. Barnet testar sina kunskaper genom att svara på frågorna i filmens tillhörande quiz. Det finns även viktiga begrepp och skriftliga beskrivningar som kompletterar ämnesfilmerna.

Binogi i hemmet.

Forskning visar att vårdnadshavares engagemang och inställning till skolan spelar en betydande roll för elevers resultat. Detta är inget nytt eller häpnadsväckande. 

Vad är Språkprojektet?

Tillsammans med över 100 huvudmän, och forskare vid landets största universitet, bedriver Binogi forskning och utvecklingsprojekt - Språkprojektet. Målet är att utveckla det bästa möjliga digitala läromedlet för alla elever och att skapa en jämlik, inspirerande och inkluderande skola för alla.

/Binogi