Skip to main content

Workshops med Binogi - Tietokanta / För Lärare - Binogi Support

Workshops med Binogi

Authors list

Vi på Binogi erbjuder inom ramen för Språkprojektet en rad utbildningar för pedagoger. Utbildningarna är, om inget annat sägs, webinars och de är kostnadsfria. Några av de utbildningar vi erbjuder är:


  • Grundkurs - Kom igång med Binogi! Uppstart och introduktion till Binogi med fokus på elev- och lärardelen, samt inloggningsförfarande (För nybörjare, 1 tim)

  • Fördjupningskurs  - Fokus på pedagogik och didaktik. Tips och tricks hur en kan använda Binogis läromedel. (För vana användare, 1 tim)

  • Inriktning Modersmålslärare/Studiehandledare - Arbetssätt och metoder för att jobba med Binogi som modersmålslärare och/eller studiehandledare. (1-1,5 tim)

  • Binogi och specialpedagogik  - Hur kan en arbeta med Binogi på ett kompensatorisk och inkluderade sätt med specialpedagogiska metoder (För specialpedagoger, men passar alla pedagoger. (1 tim)

  • Tematiska workshops - Exempel: Sexualitet, samtycke och relationer, MIK, Demokrati, Agenda 2030 - De globala målen, Hälsa. Vi skräddarsyr efter önskemål.

  • Binogi som resurs för skolbibliotek - Lässtrategier, källkritik och MIK med mera. (För bibliotekarier och andra som jobbar med dessa frågor, 1 tim)

  • Binogi och moderna språk - På Binogi har vi de största moderna språken som översättningar - Tyska, Spanska och Franska. Workshop hur en kan använda sig av översättningarna och även jobba ämnesövergripande (För språklärare, 45 min)

  • Språkprojektet och forskning - Utbildning om Binogis forskningsprojekt med fokus på hur vi använder forskningen för att utveckla vårt material. (För rektorer, utvecklingsledare, forskingsansvariga mfl. 1 tim)

  • Binogi och språkförstärkande arbete - Med utgång ifrån Binogis filmer, gengrepedagogik och cirkelmodellen går vi igenom hur du kan arbeta på ett språkförstärkande sätt.


Kontakt oss gärna på support@binogi.se om ni vill boka en workshop med oss!

Utbildningsmaterial:    https://www.binogi.se/laer-dig-binogi