Passer au contenu principal

Det här är Språkprojektet - Base de connaissances / Binogi och Språkprojektet - Binogi Support

Det här är Språkprojektet

Liste des auteurs

Det här är Språkprojektet 

Tillsammans med över 100 kommuner i Sverige samt forskare från universitet världen över bedriver Binogi forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet. 

Målet är att främja en jämlik, inspirerande och inkluderande skola genom att utveckla ett flerspråkigt digitalt läromedel för alla elever. 

Många av Binogis lektioner kan kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Språkprojektet startade 2015 för att ge nyanlända en bättre chans att ta till sig kunskap i skolan på sitt eget språk under tiden som eleverna lärde sig det svenska språket. Men ganska snart visade det sig att alla elever oavsett bakgrund och språk tog till sig kunskapsstoffet via Binogis filmer och quiz på ett framgångsrikt sätt. 

I och med den stora efterfrågan växte Språkprojektet. Därför har vi sedan starten 2015 utvecklat fler ämnen och fler språk.

I Finland påbörjades Språkprojektet år 2019 och för tillfället samarbetar vi med tre finska kommuner och en privat folkakademi.


Vill din kommun delta i projektet och vara med att utveckla kunskap, verktyg och metoder för kunskapsinhämtning?

Det här bidrar Språkprojektet med:

  • Ger full tillgång till hela språkpaketet (med nio språk utöver svenska i text, tal och övningsuppgifter) för alla högstadieelever i kommunens skolor i tre år. 

  • Arrangerar konferenser och andra events regelbundet. Språkprojektets träffar bildar ett viktigt nätverk, där din huvudman kan utbyta erfarenheter med andra huvudmän samt kan ta del av aktuell forskning och utveckling inom området. 

  • Ger alla huvudmän möjligheten att påverka inriktningen på forskningen och vilka nya språk som framöver läggs till redan existerande.

  • Arrangerar seminarier och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och skolor varje termin, där vi samlar lärdomar och anpassar projektet, metoden, tekniken och innehållet baserat på den gångna terminen.

  • Ger tillgång till forskare och experter som projektet har att tillgå.


Det här bidrar kommunen med:

  • Medfinansiering av projektet under tre år (baserat på kommunens storlek och antal elever)

  • Ge tillgång till aktiva lärare, studiehandledare och andra områdesexperter som är villiga att testa, utvärdera och dela med sig av erfarenheter.

  • Ge forskarna tillgång till deltagare för intervjuer för att till exempel göra djupanalyser möjliga.