Passer au contenu principal

Om klassändring inför skolstarten - Actualités / Binogi Nyheter - Binogi Support

août 12 2022

Om klassändring inför skolstarten

Liste des auteurs

Bästa Binogi-lärare!

Välkommen till ett nytt läsår med oss!

Detta är ett viktigt meddelande med instruktioner från oss så det ska bli rätt med dina klasser och elever.

Vi arbetar med många huvudmän och centralt gör man olika. En del kommuner skickar listor till oss med korrekta klasser, elever, mm. En del gör det inte och då behöver man som lärare göra lite egen administration. Den är enkel, det kan hanteras av en lärare på skolan, och vi finns för dig om du behöver support. 

Avvakta lite med att ändra klassnamn om du upplever att det nu är fel. Om det gått någon vecka på terminen och klasserna fortfarande inte är uppdaterade, gör så här:

  1. HÄR hittar du en film som beskriver hur du raderar elever och klasser, förslagsvis förra läsårets år 9 samt andra elever som slutat på skolan.

  2. HÄR  hittar du en film som beskriver hur du ändrar klassnamn så att t ex förra läsårets 7or blir 8or.

Ovan information finner du också alltid på https://support.binogi.se/sv/kb/articles/om-klass-ndring-inf-r-skolstarten


Om du behöver hjälp så kontakta vår support:

https://support.binogi.se/sv/new-ticket


Team Binogi,
support.binogi.se