Skip to main content

Binogi och Blended learning - Kunskapsbas / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Binogi och Blended learning

Authors list

Binogi och “Blended learning”

Blended learning innebär förenklat beskrivet att traditionellt klassrumslärande kombineras med digitala verktyg. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala lärresurser, som exempelvis Binogi, som eleven gör utanför klassrummet när det passar eleven.

Varför många förespråkar denna metod beror på att läraren tillgodoser elevernas olika lärstilar på ett effektivare sätt. Dessutom kan läraren bättre möta upp elevernas skilda förkunskaper, inlärningsprocesser och förmåga att bearbeta ny information. En elev som till exempel behöver extra tid kan enkelt förlänga sin inlärningsperiod och öka antalet repetitioner efter behov.Hur kan man använda det digitala läromedlet Binogi i Blended learning? Det finns ju många variationer på Blended learning och det viktiga är att utgå från vad som passar dig och dina elever samt mål och syfte och att skapa en process utifrån det.

Ett litet axplock av de metoder och verktyg vi kan väva in i en process av blended learning och Binogi är:

1 Klassrumslärande

Läraren kombinerar det som traditionellt görs i klassrummet som gemensamma muntliga genomgångar, enskilt arbete, läsning samt media och andra digitala resurser. Läraren visar film i helklass och klassen gör en quiz tillsammans eller enskilt. Under individuellt arbete kan eleverna repetera filmen och quizen i sin egen takt och vid behov på sitt modersmål. 

2. Microlärande via mobilen

Eleverna tittar på filmerna och gör quiz via sin mobil. Eleven kan repetera så många gånger hen vill, träna på begrepp, lyssna på sitt modersmål eller växla mellan språken. Microlärande är väldigt effektivt då eleven kan ta till sig kunskap i små portioner. På så vis blir det lättare att komma ihåg ny information och eleven orkar att hålla fokus.

3. Uppgifter via nätet – lärardelen

Läraren delar ut uppgifter i form av film och quiz via lärardelen. Dessa kan göras innan en genomgång s k Flippat klassrum eller efteråt i form av läxa eller “exit-ticket”. En exit-ticket kan ges till klassen i slutet av lektionen i form av en quiz för en liten snabbkoll på vad eleverna har lärt sig.

4. Tester

Läraren kan testa elevens kunskaper genom att dela ut flerspråkiga quiz som finns till alla filmer. Dessa kan även eleven göra utan tilldelad uppgift för att på ett kul sätt testa sina kunskaper efter att ha tittat på en Binogi film.