Skip to main content

Introduktion till Skolsynk - Kunskapsbas / IT-administration - Binogi Support

Introduktion till Skolsynk

Authors list

Skolsynk


Skolsynk gör det enkelt att automatiskt överföra användare från era register till Binogi. 

Skolsynk erbjuder systemadministratörer en enkel installation direkt i Google och Microsofts moln. Med en rättfram konfiguration och utan programmering kan ni skicka era valda skolenheters lärare och elever till Binogi med flera.

I Skolsynk ingår idag Binogi, ILT, Gleerups, NE, och Studentlitteratur och ni kan skicka till alla leverantörer med några enkla klick.

Slipp lägga tid på listor och manuell handpåläggning. Låt lärare och elever använda läromedlen som det är tänkt utan strul och administrativt underhåll!


Har ni redan en överföring med någon äldre teknik till leverantörerna ovan? Med Skolsynk kan ni pensionera dessa och fokusera på en gemensam lösning.

Om ni redan är igång med Skolsynk är överföring till Binogi bara ett fåtal klick bort.

Kom igång nu:

- Google: Skolsynk och Google Marketplace

- Microsoft, med School Data Sync: Skolsynk (lanseras snart, under utveckling)

 Kontakta oss omgående så kommer vår kundansvarige se till att allt är på plats och ni få hjälp av vår tekniska personal när det behövs.

Fördelar:

  • Elever och lärare behöver inte underhålla sina uppgifter i Binogi utan är automatiskt uppdaterade från ert elevregister. Detta uppfyller samtidigt GDPR kravet på att hålla personuppgifter aktuella och automatisk borttagning när användare lämnar eller flyttar.
  • Ni slipper manuell hantering via Excel och CSV listor.
  • Enkel installation - Ingen ytterligare programutveckling.
  • Starka synergier - Andra leverantörer i Skolsynk, inklusive framtida, kan anslutas med några enkla klick.
  • Konfigurerbart - Ni väljer vad som ska skickas. Urval per skolenhet och möjlighet till mer detaljerade filter.
  • Gratis - Inga kostnader påförs för tjänsten. Som leverantörer anser vi att tids och kvalitetsvinsten kommer alla till gagn.
  • Bygger på gällande standard, SS12000 och utvecklas med framtida behov och krav.Vanliga frågor:


Vilka är Skolsynk till för?

Om ni som huvudmän idag använder Google Suite eller Microsoft School Data sync har ni troligtvis era användardata på rätt plats och kan börja använda Skolsynk till alla deltagande leverantörer.

Microsoft School Data sync är en separat Microsoft produkt som många redan använder för att hämta sina elevregister från t.ex. IST eller Procapita och populera Teams för användning i skolan. School Data synk är en förutsättning för Skolsynk.

Vem står bakom Skolsynk?

Skolsynk är en ekonomisk förening med ILT, NE, Gleerups, Studentlitteratur och Binogi. Se Skolsynks officiella hemsida och dokumentation på https://skolsynk.se/

Skolsynk är en ekonomisk förening utan vinstintresse vars enda mål är att förenkla och effektivisera kontohanteringen för alla huvudmän och läromedelsleverantörer.

Vad kostar Skolsynk?

Skolsynk är gratis för huvudmän. Underhållskostnader och nyutveckling betalas av deltagande leverantörer.

Vad är Skolsynk i praktiken?

Konkret är Skolsynk "appar" som ni lägger till i er GSuite eller Microsoft miljö. Ni hittar t.ex. Skolsynk appen på Google Markplace här.

När ni godkänt appen konfigurerar ni den för att skicka till en eller flera leverantörer och gör ett urval på vilka skolor och användare som skickas till vilken leverantör. När synk aktiveras skickas dessa via OnlinePartner (Google) eller Eventfuls (Microsoft) infrastruktur och vidare till Binogi.

Tekniskt bygger Skolsynk på SS12000 standarden och tillämpar samma överföringsprotokoll som vår andra synkroniseringslösning EGIL. Detta försäkrar att Skolsynk kommer vara kompatibelt med framtida tillämpningar av SS12000 och i linje med Skolverkets rekommendationer för användarhantering.

Hur lång tid tar det att komma igång med Skolsynk?

Börja med att Kontakta oss så att vi förbereder för att ta emot er. Vi håller nu på med en utrullning av Skolsynk till våra kunder och har en viss kötid.

Under tiden kan ni själva komma igång med Skolsynk i testläge omedelbart genom följa instruktionerna under "Kom igång" ovan. Om ni har en Google miljö behöver ett urval konfigureras och detta bör ta några timmar beroende på struktur i Google och erfarenhet.

Erfarenhetsmässigt är det mest tidskrävande arbetet datastädningen. Det vill säga att se till att era källsystem tillhandahåller rätt data, t.ex. giltiga epost adresser, skolenhetskoder osv. Första gången detta görs brukar det ta en ganska rejäl insats, ofta räknat i veckor med flera testkörningar, men där har ni och er IKT personal bäst inblick i vad som behövs. Om ni redan har överföring till en annan leverantör eller gått igenom ett systemstädningsarbete så kan denna tid reduceras bara en testkörning. Vi rekommenderar att testköra över minst ett dygn och utvärdera innan vi går i skarpt läge.

Erbjuder Binogi alternativ till Skolsynk for oss som inte har uppgifterna i en Google eller Microsoft miljö?

Ja, vi stödjer också synk via EGIL. Ni sätter du upp en klient hos er som hämtar från ert AD och skickar till Binogi. EGIL är likvärdigt men kräver mer konfigurering och eventuellt utveckling för att komma igång med.

Sambruk underhållen en EGIL klient man kan utgå ifrån. https://sambruk.se/portfolio/egil-dnp/

Vi använder Microsoft men har inte School Data Sync uppsatt. Vad kan vi göra nu?

För att Skolsynk ska fungera behöver rätt data lyftas från era andra register till rätt plats. School Data Synk säkerställer detta och är även förutsättningen för Teams och andra skolrelaterade Microsoft produkter. https://sds.microsoft.com/

För hjälp med att få SDS på plats se frågan om "hjälp med systemanpassning" nedan.

Ett annat alternativ är att använda vår EGIL synk istället för Skolsynk eftersom den kan lyfta direkt från ert Microsoft AD. Kontakta oss för mer info!

Kan ni erbjuda hjälp med systemanpassning eller uppsättning i våra miljöer?

Vi hjälper er gärna komma i kontakt ett erfaret konsultbolag som är specialiserade på just detta och kommer vara de allra snabbaste på att göra anpassningar eller hjälpa er lyfta in rätt data och städa upp det. Kontakta oss för mer info!

Varför behöver Binogi de här uppgifterna?

Epost eller andra ID:n används för att knyta ihop inloggningar, t.ex. Skolfederation eller Google login med det överförda kontot. Skolenhet behövs för att knyta eleven till rätt skola och säkerställa att Binogi har behörighet, genom avtal och licenser, att ta emot dem och erbjuda läromedlet. Övriga data som klass och grupptillhörighet m.m. används för att möjliggöra funktioner som bygger på dessa för elever och lärare.

Binogi tar emot samma uppgifter via Skolsynk som utan synk anges vid registrering av nytt konto på webbsidan. Utöver detta kommer endast molnleverantörens ID på användaren vilket möjliggör smidig inloggning samt byte av e-postadress utan kontoförlust.

För ytterligare information, läs era PUB avtal med Binogi eller Kontakta oss.