Skip to main content

Lärarbrev, Elevbrev och Vårdnadshavarbrev - Kunskapsbas / IT-administration - Binogi Support

Lärarbrev, Elevbrev och Vårdnadshavarbrev

Authors list

Här finner du tre färdiga brev, en kort introduktion med lite inspiration.

Ett för lärare för att visa på möjligheterna med verktyget som ett komplement till deras undervisning och som ett stöd i tex. kartläggning.

Ett för elever för att öppna upp Binogis värld och visa på möjligheten med flera vägar till kunskap och tillgång till det dygnet runt.

Ett för Vårdnadshavare för att visa på möjligheterna med ett digitalt verktyg för deras barns kunskapsinhämtning och som stöd vid tex läxläsning.