Skip to main content

Pedagogiska tips! - Kunskapsbas / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Pedagogiska tips!

Authors list

Pedagogiska tips!

 

Flippa klassrummet: 

Att möjliggöra för såväl pedagog på ett enkelt sätt samt eleven att på ett enkelt sätt förbereda sig eller sina elever inför en lektion är stärkande för att kunna ha förkunskap in till lektionen om det område som är aktuellt till dagens ämne. I uppgiftsfunktionen så kan pedagogen även lägga in ett eget matematiskt problem eller begrepp som de ska ta reda på mer om. Koppla filmen till ett "aktuellt problem" t.ex. i vilka situationer kan det vara bra att kunna räkna ut volymen i en pyramid. Ge även en egen uppgift i kommentarsfältet som en funderare till kommande lektion..

 

Gemensamma genomgångar: 

Att starta lektioner på samma sätt ger en bra start på lektionen. Jag brukar ofta prata om denna metod i samband med att ha flippat klassrummet. Att få möjligheten att som pedagog inleda en lektion med begrepp om en film och med en genomgång som egentligen är repetition av den lektion som förväntades ha setts till dagens lektion ger en bra inledning på lektionen. Kort och effektiv för att sedan använda möjligheten att själv som pedagog ha en genomgång om samma sak som filmen tar upp men utifrån det som är aktuellt kring området som pedagogen och eleverna just nu bearbetar.

 

Äga egna lärandet:

Med en sammanfattande förklaring kring matematiska begrepp med mera så kan eleverna i egen takt hemma få en repetition hur många gånger som de önskar och behöver utan att vara påverkade av att läraren ska förklara och berätta. Under lektionstid är detta också en effektiv metod för att eleverna ska kunna söka en egen förklaring utan att invänta lärarens förklaring.  

Vidare så kan eleverna själva jobba vidare med sådant som de själva är intresserade av eller som de skulle behöva lite extra hjälp med.

 

Quiz som formativ bedömning: 

Använd quizen som finns till varje film som en gruppgenomgång. Vilka elever anser att svarsalternativ 1 är rätt och vilka anser att andra alternativ är rätt. Varför är de rätt eller inte. En matematisk diskussion ger möjligheten att utveckla tänkandet om att kunna förklara svarsalternativen. Avslutning: Är det någon som vill byta svar och varför i så fall? Då får vi in en formativ situation i klassrummet där dialogen för samtalet vidare om den kunskap som förädlats vid lektionen. Detta blir även som en slags exitticket och avslutning på lektionen för att se vad eleverna tagit med sig från dagens lektion.

 

Gruppövningar: 

Kamrater lär av kamrater. En resurs i klassrummet är elevernas förmåga att förklara för varandra. Genom att sätta eleverna i grupper med filmerna och därefter få förklara det som tas upp ger möjligheten att stärka elevernas förmåga att förklara olika bitar för varandra. 

T.ex. En film om hur man räknar ut pyramidens volym kan ha en stärkande effekt om eleverna 3 och 3 eller 4 och fyra får berätta om filmen för varandra. Kopplar sedan pedagogen ett matematiskt problem till filmen som eleverna med hjälp av filmen ska lösa ger det en gruppövning. 

Om eleverna avslutningsvis får redovisa uppgiften genom en gruppsammanfattning av filmen om problemet.