Skip to main content

Tillgång till lärardelen - Kunskapsbas / För Lärare / Binogi Lärardelen - Binogi Support

Tillgång till lärardelen

Authors list

För att du som lärare ska ha tillgång till lärardelen behöver din skola ha en aktiv licens. Läs mer: www.binogi.se/pricing

Om din skola har licens och du ändå inte kommer på lärardelen så kan denna ruta visas:


Be en kollega att godkänna dig under översiktssidan i lärardelen. Om du har skapat ett konto själv, syns du där när du har bekräftat din epostadress.

OBS! Om du är den första läraren på din skola vänligen kontakta oss (support@binogi.se) för att bli godkänd på din skola.