Skip to main content

Livesändning- NYHET! Binogis Lärarhandledning inför nationella proven matematik åk 6 - News / Binogi Nyheter - Binogi Support

Apr 4 2022

Livesändning- NYHET! Binogis Lärarhandledning inför nationella proven matematik åk 6

Authors list
Den 6 april kl. 15:00 har vi premiär för Binogis Lärarhandledning- Matematik inför Nationella proven åk 6.


På Binogi vill vi förenkla för lärare att hitta i vårt stora bibliotek av lektioner.

Vad är syftet med Binogis lärarhandledning i matematik inför nationella proven?

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför Nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall. Proven har haft samma mall i många år i form av ett muntligt och fyra skriftliga delprov.


Missa inte livesändningen via YouTube.